Festkommittén vill tacka alla som kom till ”Henkan 50år” festen

Och bidrog till den magiska feststämningen, och speciellt till de frivilliga som hjälpte oss på olika sätt. Sist men inte minst ett varmt tack till våra tre bostadsrättsföreningar (Svindersvik, Utsikten och Höjden) och övriga sponsorer– utan ert bistånd hade inte festen blivit av.

Vi vill också tacka våra Sponsorer som gjorde festen möjlig!